γ‚«γ‚€πŸ”° is a user on mastodon.cosmicanimal.jp. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ‚«γ‚€πŸ”° @kylatgmr
Follow

γƒ­γƒΌγ‚«γƒ«γ‚Ώγ‚€γƒ γƒ©γ‚€γƒ³ηœΊγ‚γ¦γ‚‹γ γ‘γ§γ‚‚γͺんか青白いですね

Β· 0 Β· 0